Μάθημα για παιδιά και γονείς στη σχολή μας στις 26-6-2023.

2023-07-10T17:01:28+03:00

Στις 26-6-2023 στο τέλος του μαθήματος κάναμε κάτι πρωτότυπο [...]